درباره نشریه

مجمع عالی حکمت اسلامی همواره از زمان تأسیس با تأکید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در راستای گسترش و تعمیق پژوهش‌های علمی در عرصۀ علوم عقلی در حوزه‌های علمیه کوشیده است. این امر به ویژه در عصر حاضر که جبهۀ اصلی تخاصم دشمن به حوزۀ مسائل علمی و فرهنگی انتقال یافته است، اهمیت و ضرورتی دوچندان می‌یابد و ناگزیر تقویت بنیان‌های نظری و اعتقادی در مواجهه با هجوم جلوه‌های گوناگون اندیشۀ غربی اصلی اساسی در تأسیس و توسعۀ جامعۀ اسلامی خواهد بود. بدون شک فلسفه، کلام، منطق و عرفان اسلامی می‌تواند در این زمینه نقشی اثرگذار ایفا کرده و با ایجاد پیوستگی و هم‌بستگی میان رویکردها و جریان‌های مختلف فکری در عرصۀ اندیشۀ اسلامی؛ به پایگاهی مستحکم در رویارویی با تجاوزهای فکری و اعتقادی تبدیل شود. البته این مهم جز از رهگذر بازبینی، تعمیق و توسعۀ اندیشه‌های فلسفی و کلامی به‌منظور برطرف ساختن مشکلات و معضلات موجود و ایجاد تعامل و تعاطی میان اصحاب اندیشه ممکن نخواهد بود.

 در این راستا و به منظور دست‌یابی به اهداف فوق مجمع عالی حکمت اسلامی شعبۀ مشهد به انتشار فصلنامۀ انوار حکمت اقدام نموده است و فعالیت‌های علمی خود را براساس اهداف و رویکردهای مندرج دراساس نامه و با هدف اولیه اخذ امتیاز علمی پژوهشی دنبال می‌کند.