اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه عبارتند از:

 1. طرح مباحث نوین در حوزۀ حکمت نوصدرایی؛
 2. تبیین و تحلیل آرا و اندیشه‌های حکمای صدرایی و نوصدرایی؛
 3. بازخوانی و بازاندیشی مبانی حکمت صدرایی در مواجهه با معضلات فرهنگی و فکری و شبهات روز؛
 4. توجه ویژه به آرای اندیشمندان معاصرِ حوزۀ حکمت صدرایی در حل چالش‌های فرهنگی و اجتماعی معاصر؛
 5. فراهم آوردن بستری به منظور بازاندیشی در دیدگاه‌های فیلسوفان و متکلمان مسلمان و ارائۀ آن به زبان جدید؛
 6. بررسی امکان و تولید علوم انسانی اسلامی براساس مبانی حکمت صدرایی و نوآوری‌های عرصۀ فلسفۀ نوصدرایی؛
 7. تبیین و تحلیل منطقی گزاره‌های دین (اعم از آیات و روایات صحیح) در بستر تفکر صدرایی؛
 8. به کارگیری ظرفیت حکمت نوصدرایی در تدوین و توسعۀ روش‌شناسی ویژۀ علوم انسانی اسلامی؛
 9. بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون مسألۀ علم دینی و رابطۀ علم دین در دیدگاه اندیشمندان معاصر (در عرصۀ داخلی و بین‌المللی) در چهارچوب حکمت نوصدرایی؛
 10. بازشناسی و نقد منطقی عرفان‌های کاذب براساس مبانی حکمت نوصدرایی؛

رویکردهای اصلی فصلنامه عبارتند از:

 1. ارتقای سطح علمی اساتید و دانش‌پژوهان فعال در عرصه‌های مرتبط با فلسفه، کلام و عرفان اسلامی در میان مراکز حوزوی و  دانشگاهی؛
 2. گفتمان‌سازی در عرصۀ حکمت نوصدرایی در محافل علمی کشور؛
 3. ایجاد بستر آزاداندیشی در راستای گفتگو و نظریه‌پردازی در حوزۀ علوم انسانی اسلامی؛
 4. پرورش استعدادهای موجود در کشور در حوزۀ علوم عقلی با فراهم آوردن زمینۀ گفتمان عقلانی؛
 5. هدایت پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دانش‌پژوهان تحصیلات تکمیلی (به ویژه دورۀ دکتری و سطح چهار حوزه) به سوی موضوعات مرتبط با فلسفۀ نوصدرایی؛
 6. پاسخ‌گویی مناسب به شبهات مطرح در حوزۀ فلسفه، کلام و عرفان اسلامی در عرصۀ داخلی و بین‌المللی؛
 7. ترویج تفکر فلسفی-کلامی در ساحت‌های مختلف فرهنگی در راستای پرورش نگاه‌های نوآورنه؛
 8. فراهم کردن بستری شایسته برای عرضۀ نوآوری‌های فلسفی و کلامی و عرفانی؛
 9. ایجاد بستری جهت تطبیق و نقد دیدگاه‌های مختلف فلسفی و کلامی و هم‌افزایی ارتباط علمی میان پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی؛
 10. طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزۀ مسایل فلسفی-کلامی با تأکید بر رویکرد نقادانه؛
 11. جهت‌دهی پژوهش‌های فلسفی- کلامی و عرفانی به سمت نوآوری و ایده‌پردازی (به ویژه در حوزۀ دانشجویی).
 12. تدوین ساختار و محتوای فصلنامه ( اعم از چکیده، کلیدواژگان، ارجاع درون متنی، بافت منطقی و برهانی و نتیجه‌گیری و فهرست منابع معتبر) براساس شیوه‌های معتبر علمی به منظور کسب اعتبار علمی پژوهشی از معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه.