داوران

نام داور وابستگی سازمانی
زهرا آبیار گروه معارف - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرشته ابوالحسنی نیارکی استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران
حجت ایمانی کیا دستیار پژوهشی گروه حکمت و کلام دفتر تبلیغات اسلامی
عباس بخشنده بالی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران؛ دانشکده الهیات و معارف اسلامی
حسن پناهی آزاد گروه مبانی نظری اسلام
فردین جمشیدی مهر عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس
مهری چنگی اشتیانی معاون پژوهشی
محسن حبیبی گردنه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی
سید احمد حسینی دانشگاه تربیت مدرس
سهراب حقیقت گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رحیم دهقان دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
حسن رضازاده عضو هییت علمی دانشگاه
میثم زنجیرزن حسینی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم
محمد سهیلی مجمع حکمت اسلامی واحد مشهد
سید حسین سید موسوی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی صولتی استادیار
مهدی عباس زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
وحیده فخار نوغانی معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
قدرت الله قربانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
غلامعلی مقدم دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محمد مهدوی هیات علمی دانشگاه تبریز
محمد نجاتی عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمدعلی وطن دوست استادیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر یزدان بخش استاددانشگاه فرهنگیان، پردیس شهیدبهشتی خراسان رضوی - مدیر فرهنگی دانشگاه بینالود مشهد